Máy Nông Nghiệp – Mua bán máy nông nghiệp: Máy cày, xới, gặt, cấy giá tốt


Nông dân chiếm 70% dân số cả nước, 57% lực lượng lao động xã hội làm việc trong ngành nông nghiệp, nhưng chỉ tạo ra chưa đầy 20% GDP, dẫn đến chênh lệch thu nhập giữa nông dân và thị dân ngày càng cao. Để giúp các hộ nông dân đạt được năng suất cao, cần nhiều loại máy nông nghiệp với chất lượng đảm bảo và giá cả phù hợp cho nông dân.